Mramor je jedním z kamenných materiálů, který působí na první pohled čistým a dokonalým dojmem. Nejčastěji ho můžete nalézt na schodech, barových pultech, koupelnách, či chodbách. S mramorem se můžete setkat i v exteriérech a to zejména na sochách a hřbitovní architektuře.

Pokud se budeme hledat původ slova mramor, tak naše párání nás zavede až do dob antiky. Slovo mramor vzniklo z řeckého slova “marmarein”, které se překládá jako “lesknout se”. Slovo se však dostalo do naší oblasti skrze latinské slovo “marmor” a pouhou přesmyčkou vznikl český výraz “mramor”.

Mramor je výrazem který označuje horniny, které vzniky rekrystalizací vápenců. Podle vzniku se mramor dělí na sedimentární a přeměněné. V obou uvedených případech mají však sopečný původ. Ovšem v technické praxi znamená mramor jakoukoliv dobře opracovanou a leštěnou horninu. 

Mramor se nejvíce využívá jako dekorativní materiál převážně do interiérů. Během antiky z něj sochaři často tvořily umělecká díla. Obecně se předpokládalo, že antické sochy měly vždy pouze bílou barvu horniny, z které byly vytvořené. Avšak během antiky bývaly sochy natřené barvou, která se ovšem během stovek let smyla. Nejznámější mramorovou sochou je bezesporu David od renesančního sochaře Michelangela. Tato majestatní socha měří přes 4 metry a její váha se pohybuje okolo 6 tun.

Na území České republiky se mramor využíval už od nepaměti. Na mnoha částek našeho území (zvláště v lomech v okolí Sázavy) byly při archeologickém výzkumu nalezeny ozdobné předměty z mramoru. Například lom na Bílém kameni je jedním z nejstarších lomů v celé Evropě. V architektuře se začalo využívat mramoru později. Nejstarším dochovaným důkazem použitím mramoru v architektuře jsou části dlažby ze 13. století. Ty byly nalezeny v pozůstatcích baziliky v podzemí katedrály sv. Víta v Praze.

U nás v Kamenictví MEMORY máme dlouholeté zkušenosti s opracováním tohoto nádherného a čitého materiálu. Vyjdeme vstříc i tomu nejnáročnějšímu požadavku, ať už se jedná o interierovou či venkovní dekoraci, nebo hřbitovní architekturu. Nevájehejte nás proto kontaktovat na jedné z našich poboček.